I dalje ćemo se truditi biti siguran oslonac Vašem poslovanju.Zadnje obavijesti

Serijalizacija lijekova počinje 09.02.2019. godine. Vjerujemo da ste se registrirali na nacionalni sustav serijalizacije lijekova i da ste za svaku blagajnu dobili i zapamtili Client ID i Client Secret (slika dolje) Client ID i Clinet Secret za ljekarne koje su u sustavu ljekarni koje koriste ESKULAP.C dobit će i zapamtiti centrala, a ljekarne će navedene ključeve dobiti kroz ESKULAP.C sustav. ... opširnije
Dobili smo obavijest od CEZIH-a da postoje problemi u radu i da se intenzivno radi na otklanjanju problema. ... opširnije
Promjena stope PDV-a Sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 106/2018), koji stupa na snagu 01.01.2019., za sve lijekove s odobrenjem nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode (HALMED-a) mijenjan se stopa PDV-a sa sadašnjih 25 % na 5 %. Vjerujemo da ste zadanu grupu artikala za promjenu PDV-a uredno ažurirali, jer će Vam ona uvelike pomoći kod promjene stope PDV-a. Bitno je znati:promjena ... opširnije
Evo nas na kraju još jedne godine. Kao i obično u ovo vrijeme razmišljamo o zatvaranju poslovanja u tekućoj i otvaranju poslovanja u novoj knjigovodstvenoj godini. Postupak zatvaranja tekuće knjigovodstvene godine i otvaranje nove godine opisan je u članku koji možete pročitati ovdje. Kako se ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.4.8. U novoj verziji programa sadržane su sljedeće izmjene.Dodani su novi programski moduli:podešavanje sustava za serijalizaciju lijekova, serijalizacija lijekova na blagajni (izdavanje lijekova), serijalizacija lijekova u ostalim dokumentima (ponude/računi, otpremnice, otpis )Promijenjena je struktura podataka artikla u ljekarni:dodano ... opširnije
Kao što smo najavili, evo radnih materijala-održanih prezentacija na konvenciji. Vjerujem da će Vas prezentacije podsjetiti na naša predavanja, a oni koji nisu uspjeli doći moći će vidjeti sadržaj konvencijskih predavanja.Radne materijale možete preuzeti na niže navedenim linkovima: Eskulap 2000 Hopal EditelEskulap.BI 2D bar kod čitači koji su testirani i podržani u ESKULAP 2000 programskom rješenju i koji zadovoljavaju standarde propisane serijalizacijom su: Honeywell ... opširnije
Poštovani korisnici programskih rješenja ESKULAP 2000, zahvaljujemo Vam se na velikom odazivu na konvenciju korisnika programskih rješenja ESKULAP 2000. Vjerujemo da Vam je vrijeme i trud, koji ste pored niza poslovnih i drugih obaveza odvoji za dolazak, korisno utrošeno, te da ste dobili dovoljno kvalitetnih informacija koje će Vam u narednih mjesec-dva koristiti za pokretanje novih poslovnih procesa (ovdje prvenstveno mislimo na proces serijalizacije). ... opširnije
Dobili smo obavijest od ljekarni o povratu, odbijanju, faktura zbog pogrešne šifre osiguravatelja. Radi se o osiguravatelju Croatia Osiguranje. U razgovoru s HZZO-om dobili smo sljedeće pisano objašnjenje: "Promjena šifre osiguravatelja neće biti objavljena u NN jer je to statusna promjena unutar Croatia ... opširnije
Dobili smo obavijest iz HZZO-a da zbog održavanja CEZIH neće biti dostupan od 08.12.2018. od 15.00 sati do 10.12.2018. do 06.00 sati. ... opširnije
U Narodnim Novinama broj 106/2018 od 30.11.2018. objavljene su promjene i dopune osnovne i dopunske liste lijekova. Promjene i dopune na listama lijekova počinju se primjenjivati od 15.12.2018. Podatke novih listi možete učitati odmah pokretanjem opcije: Postavke- Promjene i dopune liste lijekova ... opširnije