I dalje ćemo se truditi biti siguran oslonac Vašem poslovanju.Zadnje obavijesti

U Narodnim Novinama br. 83/2019 od 05.09.2019. objavljena je nova lista lijekova s datumom primjene 23.09.2019. Podatke nove liste možete učitati kroz opciju programa:Postavke- Promjene i dopune liste lijekova tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj. Napomena: U podacima liste lijekova navedene su dvije različite cijene originalnih pakiranja za lijekove:Toujeo i Prolia Budući da od HZZO-a još nismo dobili informaciju o ispravnim cijenama, navedene lijekove smo maknuli s liste.Nakon ... opširnije
Dobili smo obavijest od HZZO-a da trenutno postoje problemi u radu CEZIH-a koji se intenzivno otklanjaju.... opširnije
Dobili smo obavijest od HZZO-a da trenutno postoje problemi u radu CEZIH-a koji se intenzivno otklanjaju. ... opširnije
Dobili smo obavijest od HZZO-a da se od 19.08.2019. primjenjuju sljedeće promjene na listi lijekova: uklonjena zamjenjivost za lijekove B01AB04 071 do B01AB06 024, lijeku Venclyxto L01XX52 161, L01XX52 162, L01XX52 163, L01XX52 164 ispravljena oznaka ograničenja primjene lijeka iz ''KL'' u ''DS'' i lijeku Suliqua A10AE54 071 i A10AE54 072 ispravljena cijena za DDD i cijena za DDD s PDV-om. Listu lijekova s navedenim promjenama možete učitati i aktivirati odmah kroz opciju programa:Postavke - Promjene i dopune liste lijekova ... opširnije
HZZO je objavio promjenu liste pomagala za 03.08.2019. godine, a za koju smo vam već poslali obavijest i omogućili učitavanje u Eskulap. Promijenile su se sljedeće dvije šifre:Kabel za govorni procesor, Med-el, Sonnet 31580šifra 214527154003 se mijenja u šifru 214527154005 Govorni procesor, Med-el, Sonnet 31335šifra 214527154202 se mijenja u šifru 214527154205 Listu pomagala za učitavanje u Eskulap smo doradili prema ovim promjenama. Radi toga je potrebno ponovno učitati listu pomagala ... opširnije
Ponavljamo Vam obavijest od jučer u slučaju da ju je netko propustio uočiti: HZZO je objavio dopunu liste pomagala za 03.08.2019. godine, a za koju smo vam 30.07.2019. poslali obavijest i omogućili učitavanje u Eskulap. Radi toga je potrebno ponovno učitati listu pomagala kako bi bila u skladu sa dopunama koje je HZZO objavio. Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa: Postavke- Promjene i dopune liste pomagala ... opširnije
HZZO je objavio dopunu liste pomagala za 03.08.2019. godine, a za koju smo vam jučer (30.07.2019.) poslali obavijest i omogućili učitavanje u Eskulap. Radi toga je potrebno ponovno učitati listu pomagala kako bi bila u skladu sa dopunama koje je HZZO objavio danas. Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa: Postavke- Promjene i dopune liste pomagala ... opširnije
U Narodnim Novinama br. 69/2019 od 19.07.2019. objavljene su promjene i dopune liste pomagala koje stupaju na snagu 03.08.2019. Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa: Postavke- Promjene i dopune liste pomagala tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj i nakon toga kliknete na gumb pored kojeg piše Učitavanje nove liste pomagala putem interneta. Novu listu pomagala aktivirajte 03.08.2019. u opciji: Postavke- Promjene i dopune liste pomagala ... opširnije
U Narodnim Novinama broj 69/2019 od 19.07.2019. objavljene su promjene i dopune osnovne i dopunske liste lijekova. Promjene i dopune na listama lijekova počinju se primjenjivati od 03.08.2019. Podatke novih listi možete učitati odmah pokretanjem opcije: Postavke- Promjene i dopune liste lijekova ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa Eskulap 2000 Verzija 3.5.5 U novoj verziji programa dodana je mogućnost slanja elektroničkih računa (eRačuna). eRačun je oblik računa koji se šalje za isporuku robe, lijekova i usluga koje ljekarna isporučuje temeljem ugovora za nabavu robe, lijekova i usluga ... opširnije