Arhiva obavijesti

Trenutno postoje problemi u radu CEZIH-a, koji se intenzivno otklanjaju. ... opširnije
U Narodnim Novinama br. 40/2019 od 19.04.2019. objavljene su promjene i dopune liste pomagala koje stupaju na snagu: 04.05.2019. Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa: Postavke- Promjene i dopune liste pomagala tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj i nakon toga kliknete na gumb pored kojeg piše Učitavanje nove liste pomagala putem interneta. Novu listu pomagala aktivirajte 04.05.2019. u opciji: Postavke- Promjene i dopune liste pomagala tako da kliknete na ikonu F8 Aktiviraj l.l. ... opširnije
Trenutno postoje problemi u radu CEZIH-a koji se intenzivno otklanjaju.... opširnije
Dobili smo obavijest od HZZO-a da postoje poteškoće u radu CEZIH-a koje se intenzivno otklanjaju. ... opširnije
Dobili smo obavijest od HZZO-a da postoje problemi u radu CEZIH-a koji se intenzivno otklanjaju. ... opširnije
Dobili smo obavijest od HZZO-a da postoje problemi u radi CEZIH-a koji se intenzivno otklanjaju. ... opširnije
Prema obavijesti HZZO-a, trenutno postoje problemi u radu CEZIH-a koji se intenzivno otklanjaju. ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.2 U novoj verziji napravljene su dopune i dorade koje će Vam olakšati kontrolu u dijelu povrata recepata od HZZO-a( umanjenje faktura ), olakšati kontrolu raspodjele prašaka u kapsule i omogućiti definiciju poslovnog partnera koji za isopruke robe i lijekova ispostavlja otpremnice koje se na kraju mjeseca fakturiraju jednom fakturom (Pohoenix farmacia). Umanjenje faktura HZZO (storno recepata) ... opširnije
U Narodnim Novinama broj 26/2019 od 15.03.2019. objavljene su promjene i dopune osnovne i dopunske liste lijekova. Promjene i dopune na listama lijekova počinju se primjenjivati od 30.03.2019. Podatke novih listi možete učitati odmah pokretanjem opcije: Postavke- Promjene i dopune liste lijekova ... opširnije
Dostupna je nova verzija programskog rješenja ESKULAP 2000 Verzija 3.5.1 U verziji 3.5.1 dodana je dopunjena tablica artikala za izvješće o potrošnji lijekova koje se šalje HALMED-u, nova opcija u izborniku Dokumenti- Serijalizacija i u kontroli zaprimanja artikala u primkama, artikli se prepoznaju i preko očitanja 2D barkoda (očitavanjem GTIN-a ) ... opširnije