Arhiva obavijesti

Dostupna je nova verzija programa Eskulap 2000 Verzija 3.5.5 U novoj verziji programa dodana je mogućnost slanja elektroničkih računa (eRačuna). eRačun je oblik računa koji se šalje za isporuku robe, lijekova i usluga koje ljekarna isporučuje temeljem ugovora za nabavu robe, lijekova i usluga ... opširnije
Dobili smo obavijest od HZZO-a o mogućnostima prekogranične razmjene zdravstvenih podataka i eRecepata. Na temelju spomenute mogućnosti pacijenti kojima je propisan lijek (eRecept) u Finskoj, moći će ga korištenjem NCP portala podići i u Hrvatskoj. Obavijest HZZO-a: Hrvatska se pridružuje ... opširnije
Sukladno zakonskoj odredbi, od 01.07. 2019. počinje obveza slanja elektroničkih računa za obveznike javne nabave.Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 ... opširnije
Prije nekoliko dana većina ljekarni je od PBZ-a dobila obavijest-dopis o uvođenju nove kartice PBZ Card Visa u kojem između ostalog stoji da: "Sve funkcionalnosti plaćanja koje kao partner PBZ Carda imate ugovorene za prihvat American Express kartica izdavatelja PBZ Carda vrijede i za PBZ Card ... opširnije
Dostupna je nova verzija programskog rješenja ESKULAP 2000 Verzija 3.5.4 U novoj verziji programa promijenjene su šifre aktivnosti koje se koriste kod spremanja podataka skupnih računa recepata ( fakture za recepte ) i računa za pomagala ( računi za doznake ), a koje se počinju primjenjivati od 01.06.2019. Novu verziju možete ažurirati odmah, a program će ovisno o datumu, početi s primjenom novih šifri. ... opširnije
U Narodnim Novinama broj 51/2019 od 20.05.2019. objavljene su promjene i dopune osnovne i dopunske liste lijekova. Promjene i dopune na listama lijekova počinju se primjenjivati od 04.06.2019. Podatke novih listi možete učitati odmah pokretanjem opcije: Postavke- Promjene i dopune liste lijekova ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.3 U novoj verziji programa napravljene su sljedeće dorade i dopune:Uvedena je automatska provjera dopunskih polica osiguranja prilikom preuzimanja e-RecepataPoboljšani prikaz informacija o ponovljivim receptima na dohvatu e-RecepataUvedena ... opširnije
U Narodnim Novinama br. 51/2019 od 20.05.2019. objavljene su promjene i dopune liste pomagala koje stupaju na snagu 22.05.2019. Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa: Postavke- Promjene i dopune liste pomagala tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj i nakon toga kliknete na gumb pored kojeg piše Učitavanje nove liste pomagala putem interneta. Novu listu pomagala aktivirajte odmah po učitavanju u opciji: Postavke- Promjene i dopune liste pomagala tako da kliknete na ikonu F8 Aktiviraj l.l. ... opširnije
Trenutno postoje problemi u radu CEZIH-a koji se intenzivno otklanjaju. ... opširnije
Trenutno postoje problemi u radu CEZIH-a, koji se intenzivno otklanjaju. ... opširnije