Na ovoj stranici ćete pronaći razne upute, kako one stare, tako i najnovije.

pic
Lista uputa

Izvješće o prometu lijekovima na malo za 2020. godinu (HALMED - Hrvatska Agencija za Lijekove i MEDicinske proizvode ) Postupak kreiranja izvještaja: Izvještaj o potrošnji lijekova za HALMED (Hrvatska Agenciji za Lijekove i Medicinske Proizvode) uvijek šaljete za proteklu godinu. To znači da za kreiranje i slanje izvješća prvo morate otvoriti podatke protekle godine, odnosno morate otvoriti arhivu podataka prošle godine ( 2020 ). Arhiva se otvara pokretanjem opcije: Sistem- Pregled podataka iz arhive ... opširnije
Obavještavamo Vas da će redovna telefonska linija službe za korisnike biti nedostupna u četvrtak, 2. ožujka 2017. od 9 do 14 sati. Brojevi na koje se u tom periodu možete javiti su: 099/3667-968 099/3667-969 099/3667-970 099/3667-971 099/3667-972 099/3667-973 i 098/279-148 Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju.Dobili smo obavijest od HZZO-a da je na nekoliko artikala na listama lijekova pogrešno iskazana cijena ili šifra. To su atikli sa šiframa: G04CA53161 ... opširnije
Poštovani korisnici,u zadnjih nekoliko godina došlo je do značajnih tehnoloških i funkcionalnih promjena Vašeg ljekarničkog informatičkog sustava.Kako vrijeme brzo prolazi, a pritisnuti sve težim uvjetima poslovanja, vjerujemo da niste imali niti vremena, niti živaca, niti volje posvetiti se ... opširnije
U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Pharmanet” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti prozor za odabir tipa narudžbe: Pod tip narudžbe potrebno je odabrati «HTTP narudžba Pharmanet»U dijelu prozora Podaci za učitavanje kataloga sa interneta sva polja je potrebno ostaviti prazna.Kliknite na gumb Postavke i ... opširnije
Priručnik za programsko riješenje EskulapC je moguće pročitati ovdje. Priručnik za centralno upravljanje cijenama je moguće pročitati ovdje. Priručnik za centralnu nabavu je moguće pročitati ovdje. ... opširnije
U novoj verziji programa Eskulap 2000 (3.0.2, revizija 2) postoje dvije opcije ispisa specifikacije računa:kao i ranije, postoji ispis specifikacije plaćenih računa novost je ispis specifikacije zatvaranja računa.Obje se opcije nalaze u izborniku Dokumenti Knjiga ulaznih računa, ... opširnije
Ako ste u grupi korisnika koji s fiskalizacijom moraju krenuti najkasnije od 01.04.2013. podsjećamo Vas da ste već trebali podnijeti zahtjev za certifikat FINA-e. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva i preuzimanje certifikata od FINA-e možete pročitati ovdje . Postupak unosa podataka za ispravan rad fiskalnog modula: ... opširnije
Croatia Zdravstveno Osiguranje - Postavke Kako biste pacijentima-osiguranicima CZO-a omogućili da doplatu po receptima i doznakama, te iznos sudjelovanja plaćaju karticama CZO-a, potrebno je sa Croatia Zdravstvenim Osiguranjem potpisati Ugovor. Potpisom ugovora definira se iznos naknade za obradu ... opširnije
Veza na Lexicomp bazu interakcija lijekova Interakcije lijekova provjeravaju se upitom na središnju bazu Lexicomp. Provjera će raditi samo ako imate vezu prema internetu i urednu licencu za pristup bazi interakcija. Postavke načina prikaza podataka: U programu je moguće podesiti ... opširnije
Osim standardnog načina slanja podataka faktura: preko diskete, CD-a ili DVD-a i slanja putem e-maila, HZZO je omogućio da se podaci faktura mogu poslati i putem CEZIH portala. Slanje podataka faktura putem CEZIH portala realizirano je na način da ne ovisi o programskom rješenju u ljekarni, već se ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 2.9.0 U novoj verziji dodano je: uvođenje novih tarifnih grupa i promjena stopa PDV-a što uključuje: uvođenje nove tarifne grupe od 25 %, uvođenje nove tarifne grupe od 10 %, novi obrasci knjige ulaznih i knjige izlaznih računa prilagodbe programa prema novom Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima što uključuje: ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 2.7.8 Nova verzija sadrži: ispis datuma propisivanja e-Recepta na popisu dohvaćenih recepata (ispisuje se na štampaču za račune), ponovljivi e-Recepti se označavaju žutom bojom (radi lakšeg uočavanja), dohvaćeni e-Recepti se sortiraju ... opširnije
U podatke prošle, 2010. godine, ulazite pokretanjem opcije: Sistem- Pregled podataka iz arhive tako da kliknete na 2010. GODINA i nakon toga kliknete na Pregled arhive. Ulaz u podatke prethodne godine koristi se za: pregled i ispis ... opširnije
U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Belupo” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti prozor za odabir tipa narudžbe:Pod tip narudžbe potrebno je odabrati «FTP narudžba Belupo» U dijelu prozora Podaci za učitavanje kataloga sa interneta sva polja je potrebno ostaviti prazna. Kliknite na gumb Postavke i ... opširnije
Elektronički recepti Osnovni preduvjeti Preduvjeti koje mora ispuniti ljekarna za dohvat i obradu elektroničkih recepata su: računala koja odgovaraju specifikacijama HZZO-a, širokopojasni (ADSL) pristup internetu, instaliran čitač "smart" kartica, "smart" zdravstvena iskaznica ljekarnika (magistra farmacije) i instalirana odgovarajuća programska podrška-dodatni programski moduli. Nakon što su ispunjeni svi preduvjeti za spajanje na centralni sustav (CEZIH-Centralni ... opširnije
U Narodnim Novinama broj 22 od 27.veljače 2012. objavljena je odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju poreznih grupa i stopa PDV-a. Prema navedenom od 01.03.2012. vrijede tri porezne grupe: nulta stopa PDV-a, međustopa od 10 % i stopa od 25 % PDV-a. ... opširnije
Ako Vam je HZZO vratio diskete jer ste "stare" recepte fakturirali iza 20.02.2009. možete učitati reviziju verzije programa 2.4.8 - Revizija 2 i na vraćenim fakturama upisati datum obračuna 20.02.2009. i ponovno snimiti podatke na disketu. Datum obračuna mijenjate tako da se pozicionirate ... opširnije
Pojedine veledrogerije mijenjaju šifre artikala. Budući da program omogućava da za jedu šifru artikla u ljekarni možete imati više uparenja ( jedna šifra za SORTO ) program automatski ne briše novo uparenje. Za veledrogerije koje ne pamte povijest promjena šifri artikla to postaje problem kod elektroničkog naručivanja jer program šalje prvo uparenje. Da biste riješili navedeni problem u pregledu kataloga dobavljača Narudžbe- Katalog artikala dobavljača ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa - Verzija 2.4.6 Zbog promjena u strukturi tablica baze podataka novu verziju aktivirajre prvo na SERVER-u. U novoj verziji omogućeno je: unos, obrada i pregled ponovljivih recepata,ispis potvrde o preuzimanju ponovljivog recepta,unos i obrada doznaka prema novom Pravilniku, ... opširnije
Vidimo da postoji određeno nerazumijevanje kod obrade recepta, odnosno naplate sudjelovanja kada su MKB šifre u pitanju. MKB šifra je sama za sebe kriterij oslobađanja od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite ( 15,00 kn po receptu ). MKB šifra nije vezana uz šifru oslobađanja od ... opširnije
Promjene i dopune liste lijekova uobičajeno su dostupne 15-ak dana prije stupanja na snagu. Možete ih učitati u program odmah nakon što pročitate obavijest da su podaci dostupni. Lista se može aktivirati najranije s datumom njezine primjene. Treba razlikovati učitavanje i aktiviranje liste lijekova ... opširnije
Od 01.01.2009. nova vrijednost boda = 7,30 kn Novu vrijednost boda upišite u opciji: Postavke- Promjena vrijednost boda odmah nakon prijelaza u novu godinu. Od 01.01.2009. vrijedi nova lista nevažećih polica dopunskog osiguranja HZZO-a. Novu listu učitajte kroz opciju: ... opširnije
Medika je promijenila adresu SERVER-a za elektroničko naručivanje. Da biste i dalje mogli naručivati, učitavati kataloge i račune sa interneta, potrebno je u postavkama MEDIKA-e upisati novu adresu. Postupak upisa je jednostavan. Pokrenite opciju: Narudžbe- Upis dob. za elektroničko nar. ... opširnije
POSTUPAK PRIJELAZA U NOVU GODINU - OTVARANJE NOVE KNJIGOVODSTVENE GODINE Prijelazom u novu godinu zatvara se poslovanje tekuće knjigovodstvene godine i otvara poslovanje u novoj knjigovodstvenoj godini. Prijelaz u novu godinu radite zadnji radni dan tekuće godine ili na početku prvog radnog dana u novoj godini. Prije ... opširnije
Prije unosa inventurnih podataka potrebno je završiti sva knjiženja koja utječu na materijalno-financijsko stanje ljekarne. Potrebno je: Fakturirati sve recepte, otpremnice i plaćene ponude Fakturirati sve doplate za CO, Wiener i Triglav osiguranje, Proknjižiti sve nivelacije cijena kroz zapisnik o ... opširnije
Postavke parametara za elektroničko naručivanje robe i lijekova od veledrogerija Phoenix Farmacija U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Phoenix Farmacija” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti prozor. Pod tip narudžbe potrebno je odabrati «HTTPS narudžba Phoenix - Farmacija» Podaci za učitavanje kataloga Server: salesweb.phoenix-ag.de ... opširnije
Promjene i dopune liste lijekova uobičajeno su dostupne 15-ak dana prije stupanja na snagu. Njih treba učitati u program odmah nakon što pročitate obavijest da su podaci dostupni. Lista se može i treba aktivirati na dan kad započinje njezina primjena. Treba razumjeti razliku između učitavanja i ... opširnije
Postavke parametara za elektroničko naručivanje robe i lijekova od veledrogerija Medika U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Medika” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se prikazati prozor za odabir tipa narudžbe. Potrebno upisati sljedeće podatke: Podaci za naručivanje robe i lijekova ... opširnije
Postavke parametara za elektroničko naručivanje robe i lijekova od veledrogerija Oktal Pharma U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Oktal Pharma” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti prozor. Pod tip narudžbe potrebno je odabrati «FTP narudžba Oktal Pharma» Podaci za učitavanje kataloga Server: shop.oktal-pharma.hr ... opširnije
Postavke parametara za elektroničko naručivanje robe i lijekova od veledrogerija Medical Intertrade U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Medical Intertrade” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti slijedeći prozor. Potrebno upisati slijedeće podatke: Podaci za naručivanje robe i lijekova ... opširnije
Medical Intertrade je počeo koristiti nove šifre artikala. Zbog toga se kod učitavanja podataka računa sa disketa ili internet-a neće povezati šifre. U programu postoji opcija koja omogućava da se sve "stare" šifre Medical Intertrade-a zamijene "novim" šiframa. Postupak je sljedeći: Pokrenite: Narudžbe- Veze šifri dob. i ljekarne ... opširnije
Upravno vijeće HZZO-a je na 56. sjednici, 27.svibnja, 2008. donijelo oduku o izmjenama i dopunama Osnovne i Dopunske liste lijekova. Promjene stupaju na snagu 19.06.2008. Promjene i dopune su dostupne na internetu i mogu se učitati kroz opciju: Postavke- Učitavanje pod.liste lijekova- Učitavanje podataka ... opširnije
U "Narodnim novinama" br. 34/2008 objavljena je promjena vrijednosti boda. Nova vrijednost boda iznosi 7,07 kn, a počinje se primjenjivati od 01. travnja 2008. Vrijednost boda promijenite u opciji: Postavke- Promjena vrijednosti boda prije obrade recepata 01.04.2008. ... opširnije