Naručivanje

U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Pharmanet” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti prozor za odabir tipa narudžbe: Pod tip narudžbe potrebno je odabrati «HTTP narudžba Pharmanet»U dijelu prozora Podaci za učitavanje kataloga sa interneta sva polja je potrebno ostaviti prazna.Kliknite na gumb Postavke i ... opširnije
U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Belupo” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti prozor za odabir tipa narudžbe:Pod tip narudžbe potrebno je odabrati «FTP narudžba Belupo» U dijelu prozora Podaci za učitavanje kataloga sa interneta sva polja je potrebno ostaviti prazna. Kliknite na gumb Postavke i ... opširnije
Postavke parametara za elektroničko naručivanje robe i lijekova od veledrogerija Phoenix Farmacija U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Phoenix Farmacija” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti prozor. Pod tip narudžbe potrebno je odabrati «HTTPS narudžba Phoenix - Farmacija» Podaci za učitavanje kataloga Server: salesweb.phoenix-ag.de ... opširnije
Postavke parametara za elektroničko naručivanje robe i lijekova od veledrogerija Medika U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Medika” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se prikazati prozor za odabir tipa narudžbe. Potrebno upisati sljedeće podatke: Podaci za naručivanje robe i lijekova ... opširnije
Postavke parametara za elektroničko naručivanje robe i lijekova od veledrogerija Oktal Pharma U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Oktal Pharma” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti prozor. Pod tip narudžbe potrebno je odabrati «FTP narudžba Oktal Pharma» Podaci za učitavanje kataloga Server: shop.oktal-pharma.hr ... opširnije
Postavke parametara za elektroničko naručivanje robe i lijekova od veledrogerija Medical Intertrade U opciji programa Narudžbe- Upis dob.za elektroničko naručivanje potrebno je odabrati veledrogeriju “Medical Intertrade” te pritisnuti “Enter”, nakon čega će se pojaviti slijedeći prozor. Potrebno upisati slijedeće podatke: Podaci za naručivanje robe i lijekova ... opširnije