Nove verzije Eskulapa

Dostupna je nova verzija programa Eskulap 2000 Verzija 3.5.5 U novoj verziji programa dodana je mogućnost slanja elektroničkih računa (eRačuna). eRačun je oblik računa koji se šalje za isporuku robe, lijekova i usluga koje ljekarna isporučuje temeljem ugovora za nabavu robe, lijekova i usluga ... opširnije
Dostupna je nova verzija programskog rješenja ESKULAP 2000 Verzija 3.4.6 U verziji 3.4.6 omogućena je kumunikacija prema novom sustavu naručivanja od Medike. Novosti u novom sustavu naručivanja Medike su: 1. Automatski odgovor o defekturama. Kod slanja narudžbe više nije potrebno dodatno provjeravati status narudžbe jer će novi sustav naručivanja odmah vratiti odgovor o defekturama. 2. Info o artiklu ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.2.0 Novu verziju učitajte i aktivirajte odmah jer su u novoj verziji "ugašeni" moduli koji komuniciraju sa "starim" sustavom CEZIH-a. HZZO je u potpunosti prešao na novi sustav CEZIH-a koji bi trebao raditi brže i pouzdanije. Stari sustav je "ugašen". U ... opširnije
Budući da je nova godina pred vratima, staru treba zatvoriti (neki kažu i zaboraviti sve loše što je bilo), a novu otvoriti. Stoga Vam dajemo kratak popis radnji koje trebate napraviti na kraju ove, odnosno na početku (prvi radni dan) nove 2015. godine. Prvo: Dostupna je nova verzija ESKULAP 2000 Verzija 3.1.6 ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa EskulapC. Verzija 1.7.2. Najvažnije dopune i dorade u ovoj novoj verziji su: Dodana je nova opcija programa: Narudžbe- Pregled naručenih artikala, sa pregledom naručenih artikala u nekom periodu, te upisom napomena za iste U opciji programa: Postavke- Učitavanje nove ... opširnije
Dostupna je nova verzija Eskulap C programa. U novoj verziji EskulapC programa dorađena je mogućnost slanja i primanja međuskladišnica iz svake pojedine ljekarne pomoću centralne baze Eskulap C-a. ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.0.6 U novoj verziji programa dostupne su slijedeće promjene:Oslobađanje od sudjelovana po receptu za pacijente sa CZO karticom dopunskog osiguranjaNova licenca za rad sa CEZIH-om Prema naputku HZZO-a, u novoj verziji programa je prilikom obrade recepata omogućen upis broja police dopunskog osiguranja za pacijente sa iskaznicama Croatia zdravstvenog osiguranja.U ... opširnije
Dostupna je revizija programa ESKULAP.C koja omogućava učitavanje i pregled nove liste lijekova (stupa na snagu od 04.05.2013.) uz mogućnost pregleda stanja zaliha i razlika po novoj listi lijekova za sve ljekarne. ... opširnije
Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.0.1 U novoj verziji programa je: ažuriran popis lijekova koji se šalju u HALMED te je prilagođen format podataka koji se šalju u HALMED putem web aplikacije. Izvješće o potrošnji lijekova za 2012. godinu obvezni ste poslati do 28.02.2013. ... opširnije
Dotupna je verzija programa Eskulap C 1.6.3 u kojoj je nadopunjena lista lijekova za Agenciju za lijekove (HALMED). Učitajte i aktivirajte nova verziju te u opciji Matični podaci - Lista lijekova ALMP uparite nove artikle. Nova uparenja će u svaku ljekarnu biti prenešena učitavanjem centralnog ... opširnije