ESKULAP CESKULAP C objedinjava funkcionalne cjeline:

  • ESKULAP.C izvještajni sustav,
  • centralnu bazu podataka za ažuriranje i održavanje jedinstvenih šifarskih sustava i podataka i
  • ESKULAP.CN, sustav centralne nabave i kontrole stanja zaliha u ljekarnama

Integrirani sustav poslovanja ljekarničke ustanove može se prikazati sljedećom slikom:

ESKULAP-C.jpg

Kao što se može vidjeti iz prethodne slike, svi segmenti poslovanja ljekarničke ustanove su međusobno povezani, razmjena potrebnih podataka za svaki segment poslovanja se odvija u realnom vremenu, što znači da su podaci dostupni u svakom trenutku i sa svakog mjesta. Primjerice, svaka ljekarna može vidjeti stanje zaliha svoje ljekarne, ali i stanja zaliha svih ostalih ljekarni. Podaci potrebni za knjigovodstvene evidencije prenose se automatizmom po zaključenju dnevnih obračuna.

Integrirani sustav se može proširiti i na Loyalty sustav evidencije i nagrađivanja vjernosti pacijenata i kupaca, što daje jednu novu dimenziju poslovanja ljekarničke ustanove.

Ažuriranje centralnog šifarskog sustava omogućava ažuriranje jedinstvenih šifri artikala, poslovnih partnera, proizvoda, proizvođača, tarifnih grupa i grupa artikala na razini ustanove, kreiranje i upravljanje politikama popusta, kategorijama marži i cijenama.  

ESKULAP.CN je namjenjen službi centralne nabave. Omogućava:

  • prikupljnje narudžbi od svake ljekarničke jedinice,
  • automatsku raspodjelu narudžbi prema planovma naručivanja pojedinim dobavljačima,
  • kontrolu ispunjenja planova po kriterijima količine, vrijednosti, asortimana i sl.,
  • elektroničko slanje upita ( narudžbe ) prema veledrogerijskim sustavima,
  • automatsku obradu povratnih informacija poslane narudžbe i kreiranje listi defektura,
  • informiranje ljekarničkih jedinica o stanju narudžbi ( isporuci ) i defekturama,
  • optimizaciju stanja zaliha korištenjem naloga za međuskladištenje ...

Integralni informacijski sustav ljekarničke ustanove osigurava kvalitetno praćenje poslovanja po vertikali, od izdavačkog mjesta - recepture, računovodstva, službe centralne nabave, kontrolinga, do ravnatelja ustanove.

Za više informacija i/ili prezentaciju integralnog sustava za ljekarničke ustanove, slobodno nas kontaktirajte na: kontakt@i-s.hr ili na telefon +385 1 3667 968. Bit će nam izuzetno zadovoljstvo prezentirati mogućnosti sustava.