Nove porezne grupe i promjena stopa PDV-a - 31.07.2009U Narodnim Novinama broj 22 od 27.veljače 2012. objavljena je odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju poreznih grupa i stopa PDV-a. Prema navedenom od 01.03.2012. vrijede tri porezne grupe:

  • nulta stopa PDV-a,
  • međustopa od 10 % i
  • stopa od 25 % PDV-a.

Sada su artikli u ljekarnama razvrstani u dvije porezne grupe. Grupa s 0 % i grupa s 23 % PDV-a.

Od 01.03.2012. artikle je potrebno razvrstati u tri porezne grupe (0 %, 10 % i 25 % PDV-a). Za pravilno razvrstavanje artikla obavezno kontaktirajte knjigovodstvo ili knjigovodstveni servis (vjerujemo da će Vam u pravilnom razvrstavanju artikala puno pomoći i dobavljači, odnosno proizvođači).

Prije upisa novih poreznih grupa i promjene PDV-a provjerite imate li Verziju programa ESKULAP 2000 Verzija 2.9.0 
Verziju možete provjeriti pokretanjem opcije:  Program->O programu

 

Postupak definicije novih tarifnih grupa i promjena stope PDV-a u programu

Postupak se provodi u nekoliko koraka.

1. Na kraju radnog dana, 29.02.2012. obavezno je:

1. Zaključiti sve blagajne

2. Fakturirati sve recepte, doznake i konvencije

3. Fakturirati sve doplate za CZO ( ako imate ugovor s Croatia Zdravstvenim Osiguranjem )

4. Fakturirati sve otpremnice

5. Fakturirati sve plaćene ponude, a neplaćene obisati (jer sadrže artikle sa starom stopom )

6. Upisati sve primke-kalkulacije i primke repromaterijala

7. Upisati sve izrade u laboratoriju

8. Proknjižiti cijene iz pripreme ( ako ih imate )

9. Proknjižiti sve nivelacije

10. Proknjižiti sve otpise robe, lijekova i repromaterijala

11. Proknjižiti sve međuskladišnice

2. Proknjižiti idealnu inventuru s datumom 29.02.2012. (to je zakonska obveza). Više o postupku inventure možete pročitati ovdje  

3. Ljekarne koje posluju u sustavu zdravstvenih Ustanova i povezane su na ESKULAP.kom ili ESKULAP.C moraju, nakon što su prošle

      prethodne radnje:

    • Zaključiti obračun i
    • Poslati ga u knjigovodstvo ( centralu )

 

------------------------------------------------------------------------------------

Dežurne ljekarne prethodno opisane radnje, od 1 do 3, moraju napraviti prije ponoći i odjaviti se iz programa na
svim radnim mjestima

Pričekati da prođe ponoć, tj. da se datum prebaci na 01.03.2012., ponovno se prijaviti u program na onom radnom
mjestu na kojem će raditi promjenu tarifa 
i nakon toga mogu započeti promjenu tarifnih brojeva koja je opisana
u narednim koracima.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodavanje novih poreznih grupa i stope PDV-a  

Bitno je znati da dodavanje i promjenu tarifa možete započeti samo ako ste napravili prethodne radnje opisane od 1 do 3.

Izađite iz programa na svim računalima, osim na računalu na kojem ćete dodavati i mijenjati tarife.

 

------------------------------------------------------------------------

Postupak dodavanja i promjene tarifnih brojeva za samostalne ljekarne i ljekarne koje nisu u sustavu s centralnim šiframa.
Molimo Vas da se bez žurbe pridržavate navedenih koraka

-------------------------------------------------------------------------

Promjenu i dodavanje tarifnih brojeva morate napraviti 01.03.2012. na početku radnog dana.

1. U opciji:

Mat.podaci->Tarifni brojevi

   dodajte novi tarifni broj ( kliknite na ikonu Dodaj - Insert )

   Nakon što se otvore polja upišite podatke za novu tarifnu grupu (kao na slici za tarifnu grupu s 25 % PDV-a).

NovaTarifa25.JPG


   Ponovno kliknite na ikonu Dodaj - Insert i upišite podatke za tarifnu grupu s 10 % PDV-a (kao na slici dolje).

NovaTarifa10.JPG

 

   Nakon što ste dodali nove tarife i stope, deaktivirajte tarifnu grupu s 23 % PDV-a. Postupak deaktiviranja je jednostavan:

   Pozicionirajte se na tarifu s 23 % PDV-a i kliknite na ikonu Promijeni - Enter

   Nakon što se otvori prozor (kao na slici)

DeaktivacijaT23.JPG

 

   kliknite na kućicu Aktivan, nakon čega će se maknuti kvačica.

   Nakon što se maknula kvačica iz polja Aktivan kliknite na Promijeni.

 

2. Nakon što ste definirali nove tarifne grupe i stope, te deaktivirali tarifni broj s 23 % PDV-a, možete pokrenuti opciju:

Cjenik->Promjena tarifnih brojeva artikala

   u kojoj ćete napraviti promjenu tarifnih brojeva.

Promjena tarifnih brojeva artikala radi se po principu: Označi sve artikle kojima se mijenja tarifa i klikni na ikonu  Promijeni.

Da ne morate označavati jedan po jedan artikl, jer ih može biti jako puno, artikle možete označiti i na sljedeći način. 
Kliknite na ikonu Traži F2


Nakon što se otvori prozor za traženje ( gornja slika ) kliknite na Index F3 ( donja slika )


 

U polje ispred kojeg piše Tarifni broj upišite oznaku tarifnog broja artikala kojima ćete mijenjati tarifu. Na primjerako mijenjate artikle iz tarife s 23 % PDV-a upišite T23 i pritisnite Enter ili kliknite na Traži.

Program će, nakon toga prikazati samo artikle koji imaju tarifu T23.

3. Pritiskom na tipke Ctrl F4  označite sve artikle (kao na slici dolje),

PromjenaPDV.JPG

Ako unutar artikala koje ste dobili i označili ima artikala kojima nećete mijenjati tarifu, na primjer nećete sve artikle iz tarife T23 (kao na gornjoj slici) mijenjati u tarifu s 25 % PDV-a, nego će oni ići u tarifu s 10 % ili 0 % PDV-a, pozicionirajte se na svaki taj artikl i odznačite ga. Artikle odznačavate pritiskom na razmaknucu.

4. Kada ste označili sve artikle kojima ćete mijenjati tarifu kliknite na Promijeni ili pritisnite Enter. 
    
Nakon toga otvorit će se prozor za upis novog tarifnog broja ( kao na slici ):Upišite oznaku tarifnog broja u koji se artikli mijenjaju i kliknite na Promijeni ili pritisnite tipku Enter.

5. Rekalkulacija cijena i zapisnik o promjeni cijena

Promjena tarifnog broja mijenja i cijenu artikla.
Stoga će se otvoriti prozor u kojem možete izabrati hoćete li ostaviti stare cijene (u tom se slučaju mijenja marža) ili ćete na temelju nabavne cijene i definirane marže računati nove cijene. Ovisno o Vašoj odluci postavite "točkice" ispred onoga što želite (slika dolje)

i kliknite na Prihvati ili pritisnite tipku Enter .
Pričekajte dok program ne napiše poruku:Ako ste izabrali da cijene ostaju iste tada će se promjena PDV-a knjižiti kao storno zaduženja marže ( razlike u cijeni ).

 

Nakon poruke da su tarifni brojevi uspješno promijenjeni, postupak promjene tarifnog broja morate napraviti i za skupinu artikala koji:

  • iz tarifnog broja T23 prelaze u tarifni broj T10
  • iz tarifnog broja T0 prelaze u tarifni broj T10 (prema našim saznanjima nema artikala koji iz T0 prelaze u T10)
  • koji iz tarifnog broja T23 prelaze u tarifni broj T0 (prema našim saznanjima nema artikala koji iz T23 prelaze u T0)

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Upute za ljekarne koje posluju u sustavu ljekarničkih ustanova s centralnim šifarskim sustavom

Molimo Vas da se bez žurbe pridržavate navedenih koraka

------------------------------------------------------------------------------

Ljekarne koje su u sustavu zdravstvenih ustanova s centralnim šiframa promjenu tarifa i stopa rade 01.03.2012. na početku radnog dana. Postupak je sljedeći:

1. Izađite iz programa na svim računalima osim na računalu na kojem ćete raditi promjenu tarifnih brojeva. 
     Pokrenite opciju:

Mat.podaci->Artikli centrale

Kad se otvori popis svih artikala, kliknite na ikonu Učitaj - F8

Po završetku učitavanja podataka program će prepoznati da su se tarifni brojevi artikala promijenili i odmah ponuditi rekalkulaciju cijena.

 

2. Rekalkulacija cijena i zapisnik o promjeni cijena

    Ovisno o odluci Vaše ustanove postavite točkice ispred: Izračunati nove cijene ili Ostaviti stare cijene (slika dolje)  

   i kliknite na Prihvati ili pritisnite tipku Enter. 
   Pričekajte dok program ne napiše poruku:

 

 

Nakon poruke da su tarifni brojevi uspješno promijenjeni ( gornja slika ) možete nastaviti s radom.

U slučajevima kada ste se odlučili za promjenu cijena, obavezno je nakon rekalkulacije cijena ispisati naljepnice s novim cijenama.

Prije nego otvorite opciju za ispis naljepnica s novim cijenama ispišite zapisnik o promjenama cijena.

Naljepnice s novim cijenama ispisuju se u opciji:

Cjenik->Ispis najepnica s novim cijenama

Pokretanjem opcije za ispis naljepnica s novim cijenama otvorit će se tablica za upis artikala.

Artikle ne morate unositi pojedinačno. Kliknete li na ikonu Pomoć - F1 otvorit će se popis svih artikala. Slijedite popis artikala sa zapisnika o promjeni cijena i razmaknicom označavajte artikle. Kada ste označili sve artikle za koje ćete ispisivati nove cijene kliknite na Prihvati. Program će nakon toga sve artikle prebaciti u tablicu za ispis naljepnica s novim cijenama.

Sugeriramo Vam da označite samo onoliko artikala koliko će stati na najviše 5 listova. Naime, može se desiti da štampač nakon određenog broja ispisanih naljepnica ( stranica ) sljedeću stranicu ne pozicionira dobro. Kako su naljepnice malog formata i vrlo mala greška u pozicioniranju može uzrokovati ispis cijena koji neće biti dobro pozicionirane na naljepnici, pa ćete cijeli posao morati raditi ponovno.