ESKULAP.BIESKULAP.BI je najnoviji proizvod iz portfelja programskih rješenja za ljekarničko poslovanje. Nastajao je u zadnje 3 godine s ciljem brže, bolje i detaljnije analize poslovanja ljekarne i/ili ljekarničke ustanove. Sustavu se može pristupiti putem internetskih preglednika, bez potrebe instalacije na uredska ili prijenosna računala.

ESKULAP.BI je izvještajni sustav. Primarno je baziran je na transakcijskim podacima poslovanja ljekarne, ali se može proširivati i drugim izvorištima podataka koja su povezana i  mogu služiti u analizi poslovanja ljekarni ili ljekarničkih ustanova.

Kao i ostali proizvodi ESKULAP portfelja i ESKULAP.BI koristi ORACLE tehnologiju. Skladište i prezentacija podataka odrađeni su kroz ORACLE BI Standard Edition One programske alate.

Sheme sustava može se prikazati sljedećom slikom:

EskulapBIV2.jpg
Svi transakcijski podaci iz ljekarni (računi za pacijente, recepti, računi osiguravajućim društvima, transakcijski računi, liste lijekova, podaci o prijemu robe i lijekova, izradama u laboratorijima itd.) prenose se u skladište podataka na dnevnoj razini. Korištenjem poslovnih modela, ciljanih analiza i alata za vizualizaciju podataka generiraju se izvještaji.

Izvještaji su strukturirani tako da se ciljani prikazi i analize smještaju u vremenski željenu dimenziju, koja se po potrebi može povećavati ili smanjivati. Na primjer, ciljana analiza se može zadati za vremensko razdoblje u danima, tjednima, mjesecima, kvartalima ili godinama.

Podaci se u svakom izvještaju mogu:
  • dinamički grupirati,
  • prikazati u detaljima ( "drill down", "drill up"), 
  • sumirati prema zadanom kriteriju,
  • uspoređivati s vrijednostima prethodno zadanog razdoblja (prikaz trendova) ili
  • uspoređivati s istim razdobljima prethodnih godina
Osim tabelarnih prikaza, podaci imaju i svoju grafičku prezentaciju. U nastavku je nekoliko slika standardnih izvještaja.

Eskulap.BI-Nabava.jpg

Eskulap.BI-ABC-Analiza.jpg

Eskulap.BI-Blagajna.jpg