Nova verzija programa - ESKULAP 2000 Verzija 3.5.1 - 25.02.2019Dostupna je nova verzija programskog rješenja ESKULAP 2000 Verzija 3.5.1

U verziji 3.5.1
  • dodana je dopunjena tablica artikala za izvješće o potrošnji lijekova koje se šalje HALMED-u,
  • nova opcija u izborniku Dokumenti->Serijalizacija i
  • u kontroli zaprimanja artikala u primkama, artikli se prepoznaju i preko očitanja 2D barkoda (očitavanjem GTIN-a )
Izvješće HALMED-u ste obvezni poslati do 31.03.2019., za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Budući da je lista artikala HALMED-a proširena, prije generiranja izvješća potrebno je provjeriti postojeće i napraviti nova uparenja između artikala HALMED-a i artikala ljekarne.

Za ljekarne u sustavu centralnog šifrarnika:
Ljekarne koje imaju centralni šifrarnik ne moraju uparivati listu artikala HALMED-a i ljekarne. Za njih će uparenja napraviti centrala, a uparenja će se ažurirati kod učitavanja centralnog šifrarnika artikala. Međutim, podatke o potrošnji za 2018. mora poslati svaka ljekarna.

Ako ste zaboravili od prošle godine, na postupak generiranja i slanja izvješća HALMED-u možete se podsjetiti  ovdje.


Nova opcija programa u izborniku Dokumenti:

Dokumenti->Serijalizacija

omogućuje serijalizaciju lijekova koja ne utječe na promjenu stanja zaliha u ljekarni. Navedenu opciju možete koristiti za Odjavu lijekova koji se koriste u magistralnim i/ili galenskim pripravcima. Na primjer, ako koristite neku kutiju lijeka koja sadrži 50 ampula ili kremu od 250 grama, a u recepurama se lijek koristi na grame ili ampule, tada ćete kroz navedenu opciju serijalizirati određenu kutiju lijeka, a njegovo će se stanje zaliha umanjivati prema količini koja je potrebna za izradu magistralnog i/ili galenskog pripravka. Osim verifikacije i odjave, dokument Serijalizacija možete koristiti i za Reaktivaciju kutije lijeka ili za Otpis ako ste utvrdili neispravno pakiranje. 

Tip serijalizacije birate klikom miša na strelicu dolje pored polja Tip, kao na slici dolje:


Serijalizacija-Dokument.jpg