Promjene i dopune liste lijekova - Primjena od 30.03.2019. - 19.03.2019U Narodnim Novinama broj 26/2019 od 15.03.2019. objavljene su promjene i dopune osnovne i dopunske liste lijekova.
Promjene i dopune na listama lijekova počinju se primjenjivati od 30.03.2019.

Podatke novih listi možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj i nakon toga kliknete na gumb pored kojeg piše Učitavanje nove liste lijekova putem Interneta

Detaljnije o učitavanju, pregledu i aktiviranju podataka listi lijekova možete pročitati ovdje