Promjene i dopune liste pomagala - Početak primjene 04.05.2019. - 03.05.2019U Narodnim Novinama br. 40/2019 od 19.04.2019. objavljene su promjene i dopune liste pomagala koje stupaju na snagu: 04.05.2019.
Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj i nakon toga kliknete na gumb pored kojeg piše Učitavanje nove liste pomagala putem interneta.


Novu listu pomagala aktivirajte 04.05.2019. u opciji:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

tako da kliknete na ikonu F8 Aktiviraj l.l. i nakon toga kliknete na gumb na kojem piše Aktiviraj listu pomagala.