Nova lista pomagala - primjena odmah - 22.05.2019U Narodnim Novinama br. 51/2019 od 20.05.2019. objavljene su promjene i dopune liste pomagala koje stupaju na snagu 22.05.2019.
Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj i nakon toga kliknete na gumb pored kojeg piše Učitavanje nove liste pomagala putem interneta.


Novu listu pomagala aktivirajte odmah po učitavanju u opciji:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

tako da kliknete na ikonu F8 Aktiviraj l.l. i nakon toga kliknete na gumb na kojem piše Aktiviraj listu pomagala.