Promjene i dopune listi lijekova - Primjena od 04.06.2019. - 24.05.2019U Narodnim Novinama broj 51/2019 od 20.05.2019. objavljene su promjene i dopune osnovne i dopunske liste lijekova. Promjene i dopune na listama lijekova počinju se primjenjivati od 04.06.2019.

Podatke novih listi možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj i nakon toga kliknete na gumb pored kojeg piše Učitavanje nove liste lijekova putem Interneta

Detaljnije o učitavanju, pregledu i aktiviranju podataka listi lijekova možete pročitati ovdje

Budući da smo proširivali set funkcionala kojima se prate promjene i dopune listi lijekova (dodana je mogućnost praćenja povijesti promjena i dopuna listi lijekova) prije učitavanja nove liste lijekova, morate učitati i aktivirati novu verziju programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.3.

Sve ustanove koje koriste ESKULAP.C moraju učitati i aktivirati i novu verziju ESKULAP.C programskog rješenja - ESKULAP.C Verzija 1.9.1