Nova verzija programskog rješenja ESKULAP 2000 Verzija 3.5.4 - 31.05.2019Dostupna je nova verzija programskog rješenja ESKULAP 2000 Verzija 3.5.4

U novoj verziji programa promijenjene su šifre aktivnosti koje se koriste kod spremanja podataka skupnih računa recepata ( fakture za recepte ) i računa za pomagala ( računi za doznake ), a koje se počinju primjenjivati od 01.06.2019.

Novu verziju možete ažurirati odmah, a program će ovisno o datumu, početi s primjenom novih šifri.

Iako su nam u HZZO-u rekli da se recepti obrađeni do 01.06.2019. i recepti obrađeni od 01.06.2019. mogu fakturirati i slati zajedno, naša je preporuka da posebno fakturirate recepte do zaključno s 31.05.2019. snimite ih u datoteku ( na disketu ) i pošaljete odvojeno od recepata koju će biti obrađeni i fakturirani od 01.06.2019.