Nova verzija programa Eskulap 2000 Verzija 3.5.5 - 24.06.2019
Dostupna je nova verzija programa Eskulap 2000 Verzija 3.5.5


U novoj verziji programa dodana je mogućnost slanja elektroničkih računa (eRačuna). eRačun je oblik računa koji se šalje za isporuku robe, lijekova i usluga koje ljekarna isporučuje temeljem ugovora za nabavu robe, lijekova i usluga s Naručiteljima javne nabave, uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn. Prema zakonskoj odredbi, svi poduzetnici (lljekarne) koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, lijekove i usluge dužni su od 01.srpnja 2019. izdavati eRačune.


Da biste počeli slati eRačune potrebno je:
 1. zatražiti i preuzeti od FINA-e odgovarajući digitalni certifikat ( certifikat od fiskalizacije ne vrijedi za slanje eRačuna ),
 2. izabrati informacijskog posrednika ( informacijski posrednik će na temelju Vašeg certifikata potpisati i poslati eRačun Vašem Kupcu )
 3. nakon što ste odabrali informacijskog posrednika u ESKULAP 2000 programskom rješenju unijeti postavke za izabranog posrednika
 4. u ESKULAP 2000, korisnici koji imaju centralni šifrarnik u ESKULAP.C, programskom rješenju ažurirati podatke za Kupca kojemu ćete slati eRačun.

Unos postavki za informacijskog posrednika

U opciji
Postavke->Informacijski posrednik
potrebno je upisati sljedeće podatke (slika dolje):
  • podatke vaše ustanove - zaglavlje eRačuna: Naziv ustanove, Ulica i broj, Grad i Poštanski broj  (nemojte unositi podatke koje vidite na slici, jer su to naši  podaci)
  • podatke informacijskog posrednika - podatke ćete dobiti od izabranog Posrednika
   • Informacijski posrednik - programsko rješenje za sada podržava informacijske posrednike: Editel i Moj eRačun
   • Šifra pravnog subjekta - ako je informacijski posrednik Editel, Editel taj podataka dostavlja kao  GLN, ako je informacijski posrednik Moj eRačun onda taj podatak nije potrebno upisivati
   • Korisničko ime i
   • Lozinka
  • na radnoj stanici sa koje ćete slati eRačune, potrebno je provjeriti tehničke preduvijete za slanje eRačuna. Provjeru radite klikom na gumb "Provjera tehničkih preduvijeta ove radne stanice" i pričekate da se pojavi poruka o ispunjenju preduvijeta. Preduvijeti za slanje eRačuna su isti kao i za fiskalizaciju (.NET 4.6.2 ili noviji), tako da te vjerujemo da s time nećete imati poteškoća
  • PostavkePosrednika.pngAžuriranje podataka kupaca (poslovnih partnera) kojima ćete slati eRačun.

U opciji programa ESKULAP 2000 ili za one koji imaju centralni šifrarnik u opciji programa ESKULAP.C

Matični podaci -> Poslovni partneri

potrebno je ažurirati podatke za kupce kojima ćete slati eRačun tako da:
 • stavite kvačicu pored polja Obveznik javne nabave
 • provjerite i ažurirate podatke za:
   • Grad,
   • Poštanski broj,
   • Ulica i
   • Email (ukoliko imate više navedenih email adresa, potrebno ih je odvojiti znakom točke zareza ";")
kao na slici dolje.

 • PartnerPostavke.png


Upisom podataka informacijskog posrednika i ažuriranjem podataka Kupaca kojima će se slati račun unijeli ste sve potrebne podatke za slanje eRačuna.


Kreiranje i slanje eRačuna

Postupak upisa i slanja eRačuna je vrlo jednostavan. U već dobro poznatoj opciji programa:
Dokumenti->Ponude/računi - ostali

kliknete na ikonu Insert Novi  i upišete podatke o robi i/ili lijekovima koji isporučujete. Bitno je kod unosa podataka staviti kvačicu pored polja ispred kojeg piše Kalkulacija cijene bez PDV-a, kao na slici dolje


UnosRacuna.png


i unijeti podatke. Cijene koje se prikazuju kod unosa su cijene bez PDV-a, jer su to cijene koje ste ugovorili s Vašim Kupcima.

Nakon što unosete sve stavke Ponude kliknite na ikonu F5 Knjiži. Ponudu možete (radi kontrole) ispisati na štampač i ako je sve u redu kliknete na ikonu F8 Fakturiraj.
Time je postupak unosa podataka računa gotov.

Slanje računa u formi eRačuna
Za slanje eRačuna dovoljno je pozicionirati se na račun i kliknuti na ikonu F7 - Pošalji eRn ( kao na slici dolje ).


slanjeeRacuna.png


Program će nakon toga spremiti podatke računa u elektronički oblik i poslati ga Vašem informacijskom posredniku, koji će ga digitalno potpisati i proslijediti Vašem Kupcu.
U koloni Status eRačuna prikazat će se status poslanog eRačuna, a u koloni Id računa kod informacijskog posrednika prikazat će se pripadajući identifikator eRačuna u sustavu informacijskog posrednika.

Ukoliko imate Windows 10 operativni sustav na računalu s kojeg šaljete eRačun, program će pored elekroničkog oblika računa generirati i PDF oblik računa i poslati ga kao prilog eRačunu.