Izvješće za HALMED - 25.02.2019Izvješće o prometu lijekovima na malo za 2020. godinu (HALMED - Hrvatska Agencija za Lijekove i MEDicinske proizvode )

Postupak kreiranja izvještaja:

  1. Izvještaj o potrošnji lijekova za HALMED (Hrvatska Agenciji za Lijekove i Medicinske Proizvode) uvijek šaljete za  proteklu godinu. To znači da za kreiranje i slanje izvješća prvo morate otvoriti podatke protekle godine, odnosno morate otvoriti arhivu podataka prošle godine ( 2020 ). Arhiva se otvara pokretanjem opcije:

                  Sistem->Pregled podataka iz arhive

          Kliknite na 2020. godina ( odnosno Podaci 2020. ) i kliknite na Pregled arhive.

    2.   Kada ste otvorili arhivu podataka, pokrenite opciju:

                 Izvještaji->Pregled prodaje artikala->Izvješće agenciji za lij.

Budući da je Agencija izdala vlastiti šifrarnik artikala, prije generiranja izvješća moraju se povezati (uparitišifre artikala ljekarne sa šiframa Agencije.

        Inicijalno će neki artikli ljekarne već biti povezani (upareni) s artiklima Agencije,

odnosno svi artikli koje ste prošle godine uparili bit će i dalje upareni.

Povezane šifre artikala ćete prepoznati po tome što će u koloni Naziv artikla u ljekarni biti upisan naziv koji se koristi u ljekarni.

Nepovezane šifre (neuparene artikle) ćete prepoznati po tome što u koloni Naziv artikla u ljekarni nije ništa pisano, a u ljekarni postoji taj artikl.

Uparivanje šifri:
Uparivanje šifre artikla Agencije sa šifrom artikla ljekarne radi se tako da dođete na određeni artikl, pritisnete tipku Enter, izabrete odgovarajući artikl u ljekarni i ponovno pritisnete Enter.

Brisanje uparenja:
Ukoliko je u koloni Naziv artikla u ljekarni upisan artikl ljekarne koji ne odgovara artiklu Agencije, potrebno je vezu obrisati. Pogrešno uparenje se briše tako da dođete na određeni artikl i pritisnete tipku Delete.

Za artikle kojih nemate u ljekarni ili niste imali promet po tom artiklu, ne morate uvoditi novi artikl i ne morate raditi uparivanje šifri.

Za ljekarne sa centralnim šifrarnikom uparivanje artikala će biti obavljeno u centralnom šifrarniku te nije potrebno raditi uparivanje artikala u ljekarni.

   3. Kada su povezane (uparene) sve šifre artikala Agencije sa šiframa artikala ljekarne za koje

ćete slati izvješće,generiranje izvješća se radi na sljedeći način:

 
      Pritisnite funkcijsku tipku F8  ili kliknite lijevom tipkom miša na ikonu Izvještaj.
      Kada se otvori prozor, upišite razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020 i kliknite na Prikaži

   4. Nakon prikaza podataka o potrošnji, kliknite na ikonu Alt F5  (Sp.na disk)

       Upište podatke ljekarne ili ljekarničke ustanove

       Naša je preporuka, nazovite Agenciju i provjerite Vašu Šifru ljekarne kod Agencije

        

almp_spremanje.JPG

 

Kada ste upisali tražene podatke kliknite na Spremi podatke

Nakon što su podaci o potrošnji lijekova spremljeni, pojaviti će se poruka o uspješnom kreiranju datoteke.

Podatke je potrebno prenijeti u web aplikaciju, koja se nalazi na web adresi http://farmakoekonomika.halmed.hr kliknite na Pokreni Farmakoekonomika.

Otvorit će se prozor kao na slici:


Halmed-Prijava.jpg

Upišite Korisničko ime i Lozinku i nakon toga kliknite na Prijava

Nakon što ste upisali Korisničko ime i Lozinku otvara se prozor za potvrdu ili promjenu Lozinke, kao na slici dolje:

Ako nećete mijenjati Lozinku kliknite na Potvrda, nakon čega se otvara prozor za prijenos podataka o potrošnji, slika dolje


almp.JPG

Kliknite na link Import potrošnje i nakon toga na gumb Browse. Otvorit će se prozor kao na slici dolje:

almp2.JPG

Odaberite datoteku potrošnje koja je prethodno kreirana u Eskulapu 2000 te se nalazi u mapi (folder-u) My Documents/HALMED.

Označite datoteku koja se naziva POTROSNJA-2020 te kliknite na Open.

Nakon toga kliknite na gumb Potvrda (pogledajte lijevo od gumbića Browse) i pričekajte dok se izvješće prenese na web.


Nakon što je slanje uspiješno završilo, kliknite na gumb Prijava potrošnje nakon čega ćete imati prikaz kao na slijedećoj slici.

Kliknite na  Zaključati prijavu potrošnje.

almp4.JPG


Ukoliko je sve uredno prošlo, dobit ćete poruku: G201 - Prijavitelj(i) korisnika nema otvorenih perioda za prijavu potrošnje

 

Napomena: Ako na nekim slikama u tekstu piše neka druga godina umjesto 2020., to je  iz razloga što su slike koje su korištene u prikazu kreirane ranijih godina. Neka Vas to ne brine, kod Vas će se na ekranu pojavljivati ispravna godina.