Izvješće za HALMED - 25.02.2019Izvješće o prometu lijekovima na malo za 2018. godinu (HALMED - Hrvatska Agencija za Lijekove i MEDicinske proizvode )

Postupak kreiranja izvještaja:

  1. Izvješće o potrošnji lijekova za HALMED (Hrvatska Agenciji za Lijekove i Medicinske Proizvode) uvijek šaljete za  proteklu godinu. To znači da za kreiranje i slanje izvješća prvo morate otvoriti podatke protekle godine, odnosno morate otvoriti arhivu podataka prošle godine ( 2018 ). Arhiva se otvara pokretanjem opcije:

                  Sistem->Pregled podataka iz arhive

          Kliknite na 2018. godina ( odnosno Podaci 2018. ) i kliknite na Pregled arhive.

    2.   Kada ste otvorili arhivu podataka, pokrenite opciju:

                 Izvještaji->Pregled prodaje artikala->Izvješće agenciji za lij.

Budući da je Agencija izdala vlastiti šifrarnik artikala, prije generiranja izvješća moraju se povezati (uparitišifre artikala ljekarne sa šiframa Agencije.

        Inicijalno će neki artikli ljekarne već biti povezani (upareni) s artiklima Agencije, odnosno svi artikli koje ste prošle godine uparili bit će i dalje upareni.

Povezane šifre artikala ćete prepoznati po tome što će u koloni Naziv artikla u ljekarni biti upisan naziv koji se koristi u ljekarni.

Nepovezane šifre (neuparene artikle) ćete prepoznati po tome što u koloni Naziv artikla u ljekarni nije ništa pisano, a u ljekarni postoji taj artikl.

Uparivanje šifri:
Uparivanje šifre artikla Agencije sa šifrom artikla ljekarne radi se tako da dođete na određeni artikl, pritisnete tipku Enter, izabrete odgovarajući artikl u ljekarni i ponovno pritisnete Enter.

Brisanje uparenja:
Ukoliko je u koloni Naziv artikla u ljekarni upisan artikl ljekarne koji ne odgovara artiklu Agencije, potrebno je vezu obrisati. Pogrešno uparenje se briše tako da dođete na određeni artikl i pritisnete tipku Delete.

Za artikle kojih nemate u ljekarni ili niste imali promet po tom artiklu, ne morate uvoditi novi artikl i ne morate raditi uparivanje šifri.

Za ljekarne sa centralnim šifrarnikom uparivanje artikala će biti obavljeno u centralnom šifrarniku te nije potrebno raditi uparivanje artikala u ljekarni.

   3. Kada su povezane (uparene) sve šifre artikala Agencije sa šiframa artikala ljekarne za koje ćete slati izvješće, generiranje izvješća se radi na sljedeći način:

 
      Pritisnite funkcijsku tipku F8  ili kliknite lijevom tipkom miša na ikonu Izvještaj 

      Kada se otvori prozor, kao na slici:

HALMED-Razdoblje.jpg


      upišete razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018 i kliknite na Prikaži

   4. Nakon prikaza podataka o potrošnji, kliknite na ikonu Alt F5  (Sp.na disk)

       Upište podatke ljekarne ili ljekarničke ustanove

       Naša je preporuka, nazovite Agenciju i provjerite Vašu Šifru ljekarne kod Agencije

        

almp_spremanje.JPG

 

Kada ste upisali tražene podatke kliknite na Spremi podatke

Nakon što su podaci o potrošnji lijekova spremljeni, pojaviti će se poruka o uspješnom kreiranju datoteke.

Podatke je potrebno prenijeti u web aplikaciju, koja se nalazi na web adresi http://www.halmed.hr/almp/, kliknite na Pokreni Farmakoekonomika.

Prilikom prvog prijavljivanja na web aplikaciju, moguće je da ćete morati promijeniti svoju lozinku za prijavu na portal. U tom slučaju, pojaviti će vam se prozor kao na sljedećoj slici.

Upišite neku novu lozinku te kliknite na Potvrda.  Nemojte zaboraviti negdje na sigurno pospremiti vašu novu lozinku, kako bi ste se i idući put mogli prijaviti.


almp_spremanje.JPG


O novootvorenom prozoru, kliknite na link Import potrošnje nakon čega ćete imati prikaz kao na slici.


almp.JPG


Klikom na gumb Browse odaberite datoteku potrošnje koja je prethodno kreirana u Eskulapu 2000 te se nalazi u My Documents/HALMED.

almp2.JPG


Označite datoteku koja će se zvati POTROSNJA-2018 te kliknite na Open.


Nakon odabrane datoteke, potrebno je kliknuti na gumb Potvrda (pogledajte lijevo od gumbića Browse) i pričekajte da se izvješće prenese na web.


almp3.JPG

Nakon što je slanje uspiješno završilo, kliknite na gumb Pregled potrošnje nakon čega ćete imati prikaz kao na slijedećoj slici.

Kliknite na  Zaključivati prijavu potrošnje.


almp4.JPG


Ukoliko je sve uredno prošlo, kliknite na gumb Potvrda. Nakon toga ćete dobiti obavijest da je potrošnja za 2018. godinu uspješno zaključana.


almp5.JPG


Zadnja poruka je potvrdna informacija o zaključavanju izvješća.

almp6.JPG

 

Napomena: Na nekim slikama u tekstu piše neka druga godina umjesto 2018. To je  iz razloga što su slike koje su korištene u prikazu kreirane ranijih godina. Neka Vas to ne brine, kod Vas će se na ekranu pojavljivati ispravna godina.