Ispravak liste lijekova koja se počinje primjenjivati od 23.09.2019. - 21.09.2019Dobili smo obavijest od HZZO-a o ispravci liste lijekova koja se počinje primjenjivati od 23.09.2019.
Radi se o dva lijeka:
  • Toujeo otop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml) i
  • Prolia otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg

koji se nalaze na obje liste, a koji na prošloj listi nisu imali ujednačene cijene za originalna pakiranja na osnovnoj i dopunskoj listi.

Podatke liste smo ažirirali prema podacima koje smo dobili od HZZO-a i možete ih učitati kroz opciju programa:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova

tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.