Promjene i dopune liste pomagala - Primjena od 26.10.2019. - 25.10.2019U Narodnim Novinama br. 97/2019 od 11.10.2019. objavljene su promjene i dopune liste pomagala koje stupaju na snagu 26.10.2019

Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa: 

Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

 tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Novu listu pomagala aktivirajte 26.10.2019. pokretanjem opcije programa:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

tako da kliknete na ikonu F8 Aktiviraj l.l. i nakon toga kliknete na gumb na kojem piše Aktiviraj listu pomagala.