Promjene i dopune liste lijekova - primjena 01.12.2019. - 13.11.2019U Narodnim Novinama broj 108/2019 od 08.11.2019. objavljene su promjene i dopune osnovne i dopunske liste lijekova.
Promjene i dopune na listama lijekova počinju se primjenjivati od 01.12.2019.

Podatke listi možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Detaljnije o učitavanju, pregledu i aktiviranju podataka listi lijekova možete pročitati ovdje