Promjene i dopune liste lijekova - Primjena od 01.01.2020. - 18.12.2019U Narodnim Novinama broj 122/2019 od 12.12.2019. objavljene su promjene i dopune osnovne i dopunske liste lijekova.
Promjene i dopune na listama lijekova počinju se primjenjivati od 01.01.2020.

Podatke listi možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Detaljnije o učitavanju, pregledu i aktiviranju podataka listi lijekova možete pročitati ovdje