Ispravak liste lijekova - Primjena od 01.01.2020. - 21.12.2019U Narodnim Novinama br. 125/2019 od 20.12.2019. objavljen je ispravak osnovne i dopunske liste lijekova koja se počinje primjenjivati od 01.01.2020.
Ispravak se odnosi na:
  • dodan jedan novi lijek na osnovnu listu lijekova: N03AX15152    Zonisamid caps. 56x100 mg
  • promijenjena cijena jednog lijeka na dopunskoj listi lijekova: B01AF01166    Xarelto tbl. film obl. 56x2,5 mg

Podatke listi lijekova koje sadrže navedene promjene možete učitati pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.