Promjena vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka - 23.12.2019Na sjednici Upravnog Vijeća HZZO-a 18.12.2019. donesena je odluka o promjeni vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka kod obrade recepata. Prema toj odluci vrijednost ljekarničkih postupaka bi se uvećala za 4 % za svaki postupak. U donjoj tablici su prikazane nove vrijednosti koje bi se trebale primjenjivati od 01.01.2020. godine.

Šifra postupka

Naziv postupka

Koeficijent

LJ100

Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)

0,1328

LJ101

Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)

0,1328

LJ102

"Ex tempore" izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu

0,1984

LJ103

Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)

0,0145

LJ104

Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda  iz originalnih omota (1 kom)

0,0024

LJ105

Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)

1,5394

LJ106

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

0,7175

LJ107

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe 

0,7175Po objavi odluke u Narodnim Novimana, objavit ćemo novu verziju programa koja će automatski promijeniti sve postojeće vrijednosti novima. Inače, vrijednost koeficijenata ljekarničkih postupaka možete vidjeti u opciji programa:
Matični podaci->Podaci HZZO-a->Ljekarnički postupci

Još jednom vas podsjećamo ( ako niste vidjeli obavijest od 21.12.2019. ) da su na listama lijekova koje će se početi primjenjivati od 01.01.2019. objavljene dodatne izmjene i dopune:
  • dodan jedan novi liek na osnovnu listu i
  • promijenjena cijena jednog lijeka na dopunskoj listi.
Izmjene možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.