Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.8 - 30.12.2019Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.8.

U novoj verziji programa dodano je:
 • obrada doznaka koje sadrže artikle s dopunske liste pomagala,
 • označavanje artikala na kojima se ne može primjeniti popust,
 • pregled stanja zaliha ostalih ljekarni ustanove kod obrade defektura i kod pregleda tablice nenaručenih artikala (vrijedi za ljekarne koje su u sustavu centralne nabave) i
 • automatska promjena vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka.

Obrada doznaka koje sadrže artikle s dopunske liste pomagala

Nova lista pomagala proširena je popisom ortopedskih i drugih pomagala s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala s Osnovne liste pomagala. Prema pojašnjenju HZZO-a, potrebno je razlikovati termine „Sudjelovanje“ i „Razlika u cijeni“. HZZO na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava za pomagala s dopunske liste pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s Osnovne liste pomagala.

 • Iznos sudjelovanja u cijeni pomagala plaća osobno osigurana osoba prilikom preuzimanja pomagala ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 85/06., 150/08. i 71/10. - u daljnjem tekstu: Zakon). Znači osigurana osoba koja ima dopunsko osiguranje ne plaća iznos sudjelovanja.
 • Iznos razlike u cijeni pomagala s dopunske liste u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala plaća osobno osigurana osoba prilikom preuzimanja pomagala. Dopunsko osiguranje ne pokriva troškove naplate razlike u cijeni za pomagala s dopunske liste pomagala.

Sumirajući navedeno, za artikle s dopunske liste pomagala, ako:

 • osigurana osoba nema dopunsko osiguranje - za pomagala s dopunske liste plaća: iznos sudjelovanja + razlika u cijeni
 • osigurana osoba ima dopunsko osiguranje - za pomagala s dopunske liste plaća:     razliku u cijeni.
Na dopunskoj listi nalaze se pomagala:
 • 0230031160001 Medicinski med ,Brightwake Limited Activon tube 25g
 • 0218031104005 Alginatna obloga za rane s medicinskim medom do 75cm2 Brightwake Limited Algivon plus 5x5cm
 • 0218031107001 Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm2 Brightwake Limited Algivon plus 10x10cm
 • 0218031108001 Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete Brightwake Limited Algivon plus ribbon 2,5 cmx20cm
U novoj verziji programa će se prilikom obrade doznake prikazati dodatne kolone (slika dolje):

Doznake-Doplata1.jpgJed.razlika u kojoj će se prikazati jedinična razlika cijene koju će pacijent platiti za jedno pomagalo s dopunske liste i
Iznos razlike u kojoj će se prikazati iznos razlike koju će pacijent platiti za izabrana pomagala s dopunske liste ( Količina pomagala * Jedinična razlika u cijeni ).


Kod naplate računa koji sadrži pomagala s dopunske liste, prema novom pravilniku, pacijentu koji ima valjano dopunsko osiguranje platit će iznos sudjelovanja, a iznos razlike u cijeni platit će pacijent.
Prema navedneom primjeru, valjano dopunsko osiguranje plaća 47,15 kn, a pacijent plaća 36,75  (kao na slici dolje ):


Doznake-Naplata.jpgOznačavanje artikala na kojima se ne može primjeniti popust

Prema novom Pravilniku o načinu oglašavanja rada ljekarni za sve artikle koji se nalaze na listi lijekova i izdaju se na liječnički recept, za sve lijekove koji se izdaju na privatni recept ili koji se plaćaju, za sve lijekove koji se doplaćuju i za ostale medicinske proizvode, ne smije se odobravati popust. Artikle iz navedenih skupina potrebno je u programu označiti na način da se u podacima artikla makne "kvačica" pored polja Oglašavanje dopušteno (dopušten popust), slika dolje:


Artikli-Oglasavanje.jpg


"Kvačicu" možete micati ili stavljati;
 • pojedinačno, tako da dođete na određeni artikl, kliknete na ikonu Enter Promijeni i nakon toga maknete kvačicu pored polja Oglašavanje dopušteno (dopušten popust) ili
 • skupno, tako da označite artikle kojima želite maknuti "kvačicu" kliknete na ikonu F1 Dod.opcije  i izaberete opciju: Promjena indikatora za oglašavanje (popust), slika dolje:

Artikli-popust.jpg


Automatska promjena vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka

Na sjednici Upravnog Vijeća HZZO-a 18.12.2019. donesena je odluka o promjeni vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka kod obrade recepata. Prema toj odluci vrijednost ljekarničkih postupaka se uvećava za 4 % za svaki postupak. Kod prijelaza u novu godinu program će za sve ljekarničke postupke upisati nove vrijednosti koeficijenata, prema sljedećoj tablici.

Šifra postupka

Naziv postupka

Koeficijent

LJ100

Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)

0,1328

LJ101

Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)

0,1328

LJ102

"Ex tempore" izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu

0,1984

LJ103

Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)

0,0145

LJ104

Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda  iz originalnih omota (1 kom)

0,0024

LJ105

Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)

1,5394

LJ106

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

0,7175

LJ107

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe 

0,7175


Odluka još nije objavljena u Narodnim Novinama, ali se u dobroj vjeri nadamo da hoće.

Vjerujemo da vam je promjena za ovu godinu i više nego dovoljno :-)Još jednom vam želimo svako dobro u

novoj 2020. godini

puno zdravlja, sreće, poslovnih uspjeha,

a povrh toga i što manje poteškoća u radu s programom.