Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.9 - promjena koeficijenata ljekarničkih postupaka - 01.01.2020Nova varzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.9

Iako je na sjednici Upravnog Vijeća HZZO-a još 18.12.2019. donesena odluka o promjeni vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka, koja je trebala stupiti na snagu od 01.01.2020., odluka još nije objavljena u Narodnim Novinama.

U prethodnoj verziji programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.8 ugrađen je automatizam promjene koeficijenata na nove vrijednosti, što je program odradio u postupku prijelaza u novu godinu. Budući da odluka još nije objavljena, koeficijente je nužno vratiti na stare vrijednosti.

Kako bi se vrijednosti koeficijenata vratile na stare, morate ažurirati verziju programa ESKULAP 2000 Verzija 3.5.9. koja će vrijednosti koeficijenata vratiti na stare i preažurirati vrijednost usluge na obrađenim receptima.

Nakon ažuriranja nove verzije, u opciji programa:

Matični podaci->Podaci HZZO-a->Ljekarnički postupci

provjerite jesu li vrijednosti koeficijenata ljekarničkih postupaka vraćene na vrijednosti kao u tablici dolje:

Šifra postupka

Naziv postupka

Vrijednost koeficijenta

LJ100

Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)

0,1277

LJ101

Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)

0,1277

LJ102

"Ex tempore" izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu

0,1908

LJ103

Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)

0,0139

LJ104

Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda  iz originalnih omota (1 kom)

0,0023

LJ105

Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)

1,4802

LJ106

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

0,6899

LJ107

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe 

0,6899


Ako se vrijednosti nisu ažurirale, svakako nas nazovite.

Sve ljekarne koje su radile 01.01.2020., zaključile  i poslale obračune u središnji sustav i/ili u ESKULAP.BI analitički sustav, trebaju nakon provjere vrijednosti koeficijenata ponovno generirati i poslati sve obračune iz nove 2020. godine (trebao bi biti samo jedan obračun).

Obračun se ponovno generira u opciji programa:
Blagajna->Pregled zaključenih obr.
tako da se pozicionirete na obračun, kliknete na ikonu Enter Gen.datot. i nakon toga kliknete na ikonu F8 Pošalji.

Nekim ljekarnama se u pregledu kartice pacijenta ne prikažu podaci. Nova verzija će provjeriti kartice pacijenata, tako da će nakon ažuriranja verzije i ta poteškoća biti otklonjena.