Obavijest HLJK - provjera statusa osoba bez matičnog broja osiguranika HZZOa - 01.04.2020Prenosimo Vam obavijest Komore o postupanju u slučaju nemogućnosti provjere statusa osobe koja ne posjeduje matični broj osiguranika HZZO-a.

----------------------------------------------------------------------

Nakon što  je u Republici Hrvatskoj potvrđena lokalna transmisija bolesti COVID-19, sigurnosne epidemiološke mjere su podignute na višu razinu i jednako vrijede za sve osobe koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske.

Kako je potvrđen veliki broj slučajeva kršenja mjere samoizolacije, u sklopu viših izvanrednih epidemioloških mjera uvedena je i mjera provjere epidemiološkog statusa svake osobe prije ulaska u ljekarnu.

Stoga se za sve građane koji su osiguranici HZZO-a, prije ulaska u ljekarnu putem informacijskog zdravstvenog sustava provjerava epidemiološki status. Tek nakon potvrde da osobi nije dodijeljena mjera samoizolacije, ljekarnik će je pustiti u ljekarnu.

Međutim, trenutno ne postoji mogućnost provjere epidemiološkog statusa za osobe koje nisu osiguranici HZZO-a putem CEZIH-a, odnosno trenutno ne postoji mogućnost provjere epidemiološkog statusa u ljekarni za:

  • inozemne osiguranike koji su u posjedu europske kartice zdravstvenog osiguranja,
  • osobe koje su članovi stranih diplomatskih misija, predstavništava međunarodnih organizacija i tijela Europske unije akreditiranim u Republici Hrvatskoj, a koji su nositelji posebnih diplomatskih iskaznica koje izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,
  • osobe koje imaju status azilanata,
  • hrvatske državljane koji nemaju zdravstveno osiguranje,
  • osobe koje iz nekog drugog razloga nisu u posjedu matičnog broja osiguranika HZZO-a.

Nastavno na primjenu izvanredne mjere provjere epidemiološkog statusa svake osobe prije ulaska u ljekarnu, za sve osobe kojima nije moguće provjeriti epidemiološki status u ljekarni preporuča se slijedeće postupanje za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 bolesti:

ispred ljekarne zaprimite zahtjev za uslugom te ljubazno zamolite osobu da pričeka ispred ljekarne.

Ova preporuka se donosi iz razloga što je puno manji rizik za prijenosom infekcije prilikom kraćeg kontakta na otvorenom prostoru nego u zatvorenom prostoru u kojem se ljudi duže zadržavaju.

Naime, virus se znatno duže zadržava u zatvorenom prostoru na drvenim, plastičnim, metalnim površinama, a obzirom da se zarazom jednog člana ljekarničkog tima mora privremeno zatvoriti cijela ljekarna, narušava se dostupnost ljekarničke zdravstvene zaštite.  

Kako bi se suzbilo širenje epidemije, preporuka je provoditi sve mjere predostrožnosti u koje je uključena i gore navedena provjera epidemiološkog statusa svake osobe prije ulaska u ljekarnu.

Hrvatska ljekarnička komora

----------------------------------------------------------------------

Ujedno vas obaviještavamo da bi sutra 02.04.2020. u Narodnim Novinama trebala biti objavljena Lista pomagala s podacima koja se pomagala propisuju na eDoznaku ( ePotvrdu ). Za ta pomagala vrijedi eDoznaka i za njih se više neće propisivati papirnate doznake ( obrasci ). Više o navedenom bit će sutra nakon objave u Narodnim Novinama.