Dopune i promjene listi lijekova - 02.04.2020U Narodnim Novinama br.39/2020 od 01.04.2020. objavljene su dopune i promjene liste lijekova koja je stupila na snagu 01.03.2020.

Promjene uključuju SAMO dodavanje novog lijeka dinutuksimab beta Qarziba pod ATK šifrom: „L01XC16 061“ i s pripadajućom indikacijom NL508 te ispravak cijena u osnovnoj listi za lijekove pod nezaštićenim imenom lenalidomid pod sljedećim ATK šiframa: „L04AX04 101, L04AX04 102, L04AX04 103, L04AX04 121, L04AX04 122, L04AX04 123, L04AX04 161, L04AX04 162, L04AX04 163, L04AX04 164, L04AX04 171, L04AX04 172, L04AX04 173, L04AX04 174, L04AX04 181, L04AX04 183, L04AX04 184, L04AX04 185, L04AX04 186 i L04AX04 187“.

Promjene i dopune možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova

tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Nakon što ste podatke učitali možete ih odmah i Aktivirati klikom na ikonu F8 Aktiviraj.