Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.3 i nova lista pomagala - 02.04.2020Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.3 i nova lista pomagala.

U novoj verziji programa:
  • omogućeno je učitavanje liste pomagala po novom, dopunjenom formatu (dodana kolona s oznakom pomagala koja se propisuju na eDoznaku) i
  • dodane su nove kontrole kod učitavanja i obrade eDoznaka
Počevši od ove liste pomagala, koja se počinje primjenjivati od 06.04.2020., u listi će biti dodatni podatak, eDoznaka, koji će određivati koje se pomagalo propisuje na eDoznaku. Za sada se sva serijska pomagala propisuju eDoznakom (Obloge za rane, Dijabetes, Pelene, Ulošci ..), a ostala u papirnatom obliku.

Od 06.04.2020. vrijede nova pravila kod unosa i obrade doznaka:
  • u slučaju da je doznaka propisana prije 06.04.2020. obrađuju se kao papirnata i mora se unijeti Broj potvrde ili Odobrenje broj, bez obzira što se može učitati i sa CEZIH-a, slika dolje

Doznaka.jpg

  • u slučaju da je doznaka propisana 06.04.2020. ili kasnije, preuzima se sa CEZIH-a kao eDoznaka i nije potrebno unositi Broj potvrde niti Odobrenje broj, a pacijent ne mora imati papirnatu doznaku (vrijedi za serijska pomagala koja su na listi označena kao eDoznaka),
  • sve doznake za pomagala koje nisu u listi označeni kao eDoznaka, dolazit će i dalje u papirnatom obliku i njih obrađujete kao papirnate, bez obzira što će se moći preuzeti i sa CEZIH-a. Za njih je obavezan unos  Broj potvrde ili Odobrenje broj.
  • ako pacijent ima papirnatu doznaku koja je propisana 06.04.2020. ili kasnije i na njoj se nalaze pomagala označena kao eDoznaka, a doznake nema na CEZIH-u, doznaku obrađujete kao papirnatu (unosite Broj potvrde ili Odobrenje broj),
  • ako pacijent ima papirnatu doznaku koja je propisana 06.04.2020. ili kasnije i na njoj se nalaze pomagala označena kao eDoznaka, a doznaku možete preuzeti sa CEZIH-a, doznaku obrađujete kao eDoznaku (ne  unosite Broj potvrde ili Odobrenje broj),
Navedene kontrole su implementirane u programsko rješenje i nećete moći pogriješiti. Navodimo ih kako se ne biste pitali kada moram, a kada ne unositi Broj potvrde ili Odobrenje broj.

Fakturiranje doznaka, ispis računa za HZZO i snimanje podataka računa za doznake ostaje po starom.


Nova lista pomagala  je dostupna i možete ju učitati pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj

Novu listu pomagala moći ćete učitati samo ako imate novu verziju programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.3. Nakon što ste učitali novu listu pomagala u koloni eDoznaka bit će prikazana kvačica za sva serijska pomagala za koja će se propisivati eDoznaka.


Prema informacijama od HZZO-a, zamjena pomagala, promjena količine ili izdavanja dva pomagala umjesto jednog propisanog na eDoznakama nije moguća.