Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.4, Nove liste lijekova - 14.04.2020Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.4 i nove liste lijekova s datumom primjene od 01.05.2020.

U novoj verziji programa dorađen je podatkovni interface za:
  • Croatia,
  • Wiener i
  • Triglav
dopunska osiguranja u dijelu autorizacije i doplate pomagala koja su propisana na eDoznaku i u dijelu slanja računa za pomagala koja su propisana eDoznakom.

Dodana je nova opcija u blagajni:
F6 Recepti->Pregled rezerviranih e-Doznaka

U Narodniom Novinama br. 39/2020. objavljene su nove liste lijekova koje se počinju promjenjivati od 01.05.2020.

Podatke novih listi lijekova možete učitati pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova

tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.