Izmjene liste lijekova koja stupa na snagu od 01.05.2020. - 20.04.2020U Narodnim Novinama br. 46/2020 objavljene su korekcije podataka liste lijekova koja stupa na snagu 01.05.2020.
Podatke listi smo ažurirali i možete ih učitati odmah kroz opciju programa:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
klikom na ikonu Alt F8 Učitaj.