Obavijest o ostvarivanju prava na pomagala koja nisu utvrđena listama pomagala - 22.04.2020Dobili smo obavijest od HZZO-a vezano za ostvarivanje prava na pomagala koja nisu utvrđena listama pomagala.


HZZO-Obavijest-22-04-2020.jpg