Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.5 - 28.05.2020Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.5.

U novoj verziji smo dodali nekoliko novih mogućnosti koje ste nas tražili tijekom protekla dva mjeseca.
Kao i do sada nismo ostali "gluhi" na vaše zahtjeve i traženi dodaci su tu:
 • Pregled dohvaćenih nerealiziranih doznaka je u opciji:
  • Dokumenti->Nefakturirani recepti->Dohvaćene nerealizirane doznake
 • Pregled smjernica na listi lijekova o opcijama:
  • Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
  • Matični podaci->Podaci HZZO-a->Aktualna lista lijekova
tako da kliknete na ikonu Ctrl S Smjern.
 • Ispis podataka eRecepta u opciji programa:
  • Blagajna->Rad na blagajni
nakon što ste dohvatli podatke eRecepata pacijenta trebate kliknuti na ikonu printera koja se nalazi desno od Iznosa doplate i sudjelovanja (slika dolje)

e-recepti.jpg


Još ste nas tražili da kod dohvata podataka eRecepata provjerimo ima li pacijent i doznake, no to nismo napravili. Razlog nije u programu, niti našoj volji, već u zabrani HZZO-a da se to radi.

Bilo je i upita vezano za reaktivaciju pojedinih kutija izdanih lijekova, koje su serijalizirane i odjavljene. Povrat serijalizirane kutije lijeka u opticaj možete napraviti u opciji programa:
Dokumenti->Serijalizacija
tako da kliknete na ikonu Insert Dodaj, odaberete tip Reaktivacija i kada se nalazite u koloni Šifra očitate 2D bar kod sa kutije lijeka ( slika dolje )

Reaktivacija.jpg

Kad ste gotovi s očitanjem svih kutija koje želite vratiti u opticaj ( reaktivirati ) kliknite na ikonu F5 Knjiži