Nova lista lijekova - Primjena 15.06.2020. - 04.06.2020U Narodnim Novinama br. 65/2020 od 03.06.2020. objavljene su nove liste lijekova. Početak primjene je 15.06.2020.

Podatke listi možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Detaljnije o učitavanju, pregledu i aktiviranju podataka listi lijekova možete pročitati ovdje