Izmjene na novoj listi lijekova - Primjena 15.06.2020. - 10.06.2020
Od HZZO-a smo dobili naputak da je došlo do manjih izmjena u novoj listi lijekova koja se primjenjuje od 15.06.2020.


Podatke liste možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Detaljnije o učitavanju, pregledu i aktiviranju podataka listi lijekova možete pročitati ovdje


Izmjene u odnosu na prvotnu inačicu liste su sljedeće:

  • Ispravljen je oblik za lijek Comtan ATK šifre N04BX02 161 u tbl. film obl. 100x200 mg.
  • U prvoj verziji liste su bile dvije identične ATK šifre za lijekove pod nezaštićenim imenom azacitidin te je lijeku Azacitidin Stada dodijeljena ATK šifra L01BC07 091.
  • Također, sljedećem lijeku je promijenjena ATK šifra zbog usklađivanja s podacima WHO:

 

Stara ATK

Nova ATK

Staro nezaštićeno ime

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik lijeka

L010000 071

L01XX71 071

 

tisagenlekleucel

Kymriah

1,2 x 106 – 6 x 108 stanica disperzija za infuziju, 1-3 vrećice za infuziju