Promjene i dopune liste pomagala - Primjena od 18.06.2020. - 15.06.2020U Narodnim Novinama br. 65/2020 od 03.06.2020. objavljene su promjene i dopune liste pomagala koje stupaju na snagu 18.06.2020

Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa: 

Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

 tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Novu listu pomagala aktivirajte 18.06.2020. pokretanjem opcije programa:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

tako da kliknete na ikonu F8 Aktiviraj l.l. i nakon toga kliknete na gumb na kojem piše Aktiviraj listu pomagala.