Ispravak liste pomagala - 18.06.2020U Narodnom Novinama br. 69/2020 objavljen je: ISPRAVAK ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 65/20.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. omaškom je brisano pomagalo pod rednim brojem 517, zaštićenih naziva pomagala »Medi 3C« i »Medi 4C flex«. Umjesto brisanja oba zaštićena naziva pomagala potrebno je brisati u stupcu »Zaštićeni naziv pomagala« samo pomagalo »Medi 3C«.

U Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala omaškom je ispušteno brisanje pomagala pod rednim brojem 1834.

Pod rednim brojem 2348, u stupcu »Naziv pomagala prema proizvođaču« umjesto riječi: »Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, FEEL TECH Co.« trebaju stajati riječi: »Igle za injektor za primjenu lijeka Omnitrope® (somatropin) 5 mg, 10 mg i 15 mg, stakleni uložak s lijekom – Sandoz, FEEL TECH Co.«.

Pod rednim brojem 2349, u stupcu »Naziv pomagala prema proizvođaču« umjesto riječi: »Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, B. Braun« trebaju stajati riječi: »Igle za injektor za primjenu lijeka Omnitrope® (somatropin) 5 mg, 10 mg i 15 mg, stakleni uložak s lijekom – Sandoz, B. Braun AG«.

Navedene promjene možete učitati pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj

Nakon završetka učitavanje kliknete na ikonu F8 Aktiviraj l.l.