Nova lista lijekova - Primjena od 13.07.2020. - 03.07.2020U Narodnim Novinama br. 76/2020 od 02.07.2020. objavljene su nove liste lijekova. Početak primjene je 13.07.2020.

Podatke listi možete učitati odmah pokretanjem opcije:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Detaljnije o učitavanju, pregledu i aktiviranju podataka listi lijekova možete pročitati ovdje