Promjene i dopune liste pomagala - Primjena od 15.08.2020. - 11.08.2020U Narodnim Novinama br. 89/2020 od 31.07.2020. objavljene su promjene i dopune liste pomagala koje stupaju na snagu 15.08.2020

Promjene i dopune možete učitati odmah kroz opciju programa: 

Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

 tako da kliknete na ikonu Alt F8 Učitaj.

Novu listu pomagala aktivirajte 15.08.2020. pokretanjem opcije programa:
Postavke->Promjene i dopune liste pomagala

tako da kliknete na ikonu F8 Aktiviraj l.l. i nakon toga kliknete na gumb na kojem piše Aktiviraj listu pomagala.