Nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.6 - 14.09.2020Dostupna je nova verzija programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.6

Nova verzija programa sadrži:
  • nadogradnju programskog modula serijalizacije lijekova na Verziju 2.0 nacionalnog sustava za serijalizaciju i
  • dopune načina pretraživanja podataka u tablicama 

Nadogradnja programskog modula serijalizacije lijekova
Nadogradnja programskog modula serijalizacije lijekova uvjetovana je središnjim, nacionalnim, sustavom za serijalizaciju lijekova. Sve potrebne nadogradnje sa verzije 1.5 na verziju 2.0 središnjeg sustava su napravljene i verificirane. Ažuriranjem nove verzije ESKULAP 2000 programa, ažurirat će se i modul za serijalizaciju lijekova.
Verzija središnjeg sustava 1.5 prestat će funkcionirati krajem listopada, te je naša preporuka da ažuriranje programa napravite u narednih nekoliko dana kako bi se sve potrebne nadogradenje napravile na vrijeme i kako bi prijelaz na prošireni način komunikacije s nacionalnim sustavm za serijalizaciju lijekova protekao bez poteškoća.


Dopune načina pretraživanja podataka tablicama
U novoj verziji programa ESKULAP 2000 Verzija 3.6.6 dodane su nove mogućnosti pretraživanja podataka u tablicama. U dosadašnjem načinu rada nakon što ste kliknuli na ikonu F2 Traži otvorio se prozor u kojem ste upisali podatak ili njegov dio kojeg želite pronaći. Nakon toga program je prikazao one podatke u tablici koji su zadovoljili traženi kriterij.

U novom načinu pretraživanja, otvorit će se prozor kao na slici:

Trazi-Uzorak.jpg


s dodanim mogućnostima pretraživanja podataka:
  • po svim indeksima,
  • bilo gdje u tekstu i
  • uz mogućnost osjenčavanja ( bojanja ) podataka ( podatka ) kojeg tražite.
Ukoliko su navedene mogućnosti uključene tada se podaci u tablici pretražuju po svim zadanim indeksima. To znači da prije upisivanja uzorka za pretraživanje ne morate s F3 promijeniti index kako bi odgovarao uzorku koji tražite, već će se upisani uzorak odmah pretraživati po svim dostupnim indeksima (kolonama) koji su definirani na tablici.

Na primjer, ako u tablici artikala, nakon što kliknete na F2 Traži upišete A10 i uključite sve kvačice prikazat će se podaci kao na slici:

Trazi-PrikazPodataka.jpg


Primjetite da se prikazuju podaci koji sadrže A10 u Nazivu artikla, ali i oni podaci koji u HZZO šifri imaju upisani uzorak A10, te da je dio teksta A10 osjenčan žutom bojom.

Ukoliko ne uključite niti jednu kvačicu, način pretraživanja je po starom. U tablicama možete, kada Vam odgovara pretraživati po novom, a kada Vam odgovara pretraživati po starom ( bez uključenih kvačica ).