Nova lista lijekova - datum primjene 24.12.2020. - 23.12.2020Dostupni su podaci liste lijekova koja stupa na snagu 24.12.2020.
Listu lijekova možete učitati ODMAH kroz opciju programa:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na Alt F8 Učitaj.

Na novoj listi lijekova uvedeno je novo pravilo, dvojne doplate: manja doplata i veća doplata ( !? ).
Danas tokom dana ćemo objaviti i novu verziju programa koja podržava naplatu dvojnih doplata.

Za sada su na listi tri lijeka s dvojnim dolatama. To su:
Lantus otop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 U/ml)                  -> manja doplata: 6,12 kn ; veća doplata: 90,70 kn
Tresiba otop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml) -> manja doplata: 47,42 kn; veća doplata: 76,11 kn
Matrifen flaster transd. 5x2,75 mg (25 mcg/h)                         -> manja doplata: 41,85 kn; veća doplata: 55,80 kn


Dodatna obavijest:
Nova lista lijekova ide i 25.12.2020. Još uvijek nema objave u Narodnim Novinama. Objavu očekujemo danas ili sutra, o čemu ćemo Vas obavijestiti.