Nova verzija programa ESKULAP 2000 - Verzija 3.6.9 - 23.12.2020Dostupna je nova verzija programskog rješenja ESKULAP 2000 - Verzija 3.6.9.

U novoj verziji programa:
  • dorađen je modul obrade recepata za artikle koji imaju dvojne doplate i
  • promijenjen modul učitavanje podataka listi lijekova za artikle s dvojnim doplatama.
Novu verziju programa ažurirajte odmah kroz opciju:
Program->Ažuriranje verzije programa
kako ne biste imali poteškoća s obradom recepata lijekova s dvojnim doplatama.