Ispis analiza liste lijekova koja je stupila na snagu danas, 24.12.2020. - 24.12.2020Danas je na snagu stupila nova lista lijekova. Vjerujem da ste ju svi uspješno učitali i aktivirali. Budući da promjene i dopune liste idu i sutra, sugeriramo Vam da izvještaje vezano za promjene cijena za pojedine dobavljače i/ili proizvođače ispišete odmah, a svakako prije nego ćete učitati i aktivirati promjene i dopune liste koje će stupiti na snagu sutra, 25.12.2020.

Promjene i dopune liste lijekova koje su danas objavljene, Narodne Novine broj 144/2020, a stupaju na snagu sutra, 25.12.2020. obajavit ćemo poslije podne, kako biste izvještaje o promjenama na listi koje su stupile na snagu danas, stigli generirati i ispisati (za one koji to nisu stigli napraviti).