Nova lista lijekova - datum primjene 25.12.2020. - 24.12.2020Kako smo prethodno već i najavili, od sutra 25.12.2020. stupa na snagu nova lista lijekova.
Nova lista lijekova je objavljena u Narodnim Novinama broj 144/2020.


Kako bi ste mogli učitati listu lijekova, potrebno je da imate zadnju verziju Eskulapa 2000 - verziju 3.6.9.

Listu lijekova možete učitati ODMAH kroz opciju programa:
Postavke->Promjene i dopune liste lijekova
tako da kliknete na Alt F8 Učitaj.